Geld lenen zonder BKR

Wanneer je in ons land geld wilt lenen en een beroep doet op een reguliere bank dan zul je te maken krijgen met een zogenaamde BKR-, ofwel een CKP, toetsing bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de nationale bank van België. Als je geen langlopende schulden meer open hebt staan dan is dit geen enkel probleem. Helaas hebben steeds meer mensen, die een lening af willen sluiten, wel over een dergelijke notering. Met andere woorden: zij hebben bij het CKP een codering die het advies aan financiële instellingen over de betreffende kredietnemer (nadelig) kan beïnvloeden.

Bereken via een vrijblijvende simulatie: 

Klik hier voor een vrijblijvende simulatie >>

Coderingen bij schulden

Zonder BKR geld lenen?

Er wordt bij het CKP overigens gebruik gemaakt van uiteenlopende coderingen. Naarmate deze codering hoger wordt, zal de kans op een lening bij een reguliere bank afnemen. Als je echter een lening af wilt sluiten kun je er ook voor kiezen om geld te lenen zonder CKP aan te vragen. Geld lenen zonder CKP is echter wel altijd (veel) duurder dan een reguliere lening bij een bank met een CKP check.

Om je codering bij CKP te verwijderen dien je je openstaande schulden af te lossen. Als je al een schuld hebt dan is altijd verstandig om je volledige medewerking te verlenen aan de geldverstrekker. Zo zul je niet alleen een constructieve oplossing vinden, maar eveneens voorkomen dat je de meest erge CKP codering achter je naam krijgt staan.

Geringe lening zonder kredietcheck

In ons land kun je echter ook een gering geldbedrag lenen zonder een CKP toetsing. Op het moment dat je slechts een gering bedrag wilt lenen dan kun je namelijk ook een minilening aanvragen. Een minilening is een lening met een erg korte looptijd. Doordat er sprake is van een geringe lening is het zonder problemen mogelijk om deze zonder kredietcheck af te sluiten, zelfs wanneer je een CKP codering hebt. Minileningen kun je overigens alleen afsluiten bij financiële instellingen die niet met het CKP samenwerken.

Een lening zonder kredietcheck is in veel gevallen een zogenaamde minilening. Een dergelijke lening aangaan betekent echter wel dat je te maken krijgt met een erg korte looptijd. Binnen enkele weken, tot hooguit enkele maanden, dien je het geleende geldbedrag dus weer terugbetaald te hebben.

Een groter geldbedrag lenen zonder CKP toetsing

Op het ogenblik dat je echter een groter bedrag wilt lenen, en je een CKP codering hebt, zul je een lening kunnen gaan zoeken bij een alternatieve aanbieder.

Maar ook bij deze aanbieders van leningen zonder kredietcheck moet je rekening houden met een aantal haken en ogen, zoals de extra kosten die vaak aan een dergelijke lening zijn verbonden. Verder zullen ook deze aanbieders eerst onderzoeken of je wel in staat bent om het geleende bedrag op tijd terug te betalen. Dit betekent dat ook bovengenoemde aanbieders je een lening zullen weigeren als vast komt te staan dat je niet voldoende kredietwaardig bent. Een aanvraag indienen voor een lening zonder kredietcheck is dus zeker geen 100 procent garantie op toekenning.

Meerdere minileningen afsluiten

Om een groter geldbedrag in handen te kunnen krijgen is het in principe mogelijk om bij meerdere aanbieders een minilening af te sluiten. Uiteraard krijg je dan ook te maken met de korte looptijd van deze leningen en moet je zorgen dat binnen deze termijn weer tot terug betaling over kunt gaan. Wanneer je vooraf geen goed aflossingplan op hebt gesteld kan dit betekenen dat je financieel in de problemen komt, bijvoorbeeld doordat je extra kosten moet maken vanwege een achterstand in de betalingen.

Bereken via een vrijblijvende simulatie: 

Klik hier voor een vrijblijvende simulatie >>