Hoeveel kan ik lenen?

Op het moment dat je van plan bent geld te gaan lenen dan wil je uiteraard weten wat je maximale leensom zal zijn. Voor elke persoon, en zelfs voor elke specifieke leensituatie, zal het antwoord echter anders zijn. Hoeveel je maximaal kunt lenen is immers afhankelijk van een aantal uiteenlopende aspecten.

Aspecten die de maximale leensom bepalen

Hoeveel geld kan je lenen?

Hoeveel geld kan je lenen?

Niet alleen zal je eigen financiële situatie van groot belang zijn bij de bepaling van de maximale leensom. Ook de gekozen leenvorm en de aanbieder van deze lening zullen hierbij een zeer belangrijke rol spelen. Niet elke aanbieder van leningen zal je immers even veel geld willen lenen. Dit is dan ook aspect dat je zeker niet uit het oog mag verliezen. Zeker op het ogenblik dat je om een behoorlijk groot bedrag wilt lenen.

Bovendien hoeft het per definitie niet zo te zijn dat geld lenen zonder bank eerder leidt tot een hogere lening. Hoeveel geld je kunt lenen hangt immers af van de aanbieder en niet elke aanbieder van leningen hanteert dezelfde marges. Het maakt hierbij dus geen verschil of je kiest voor een lening bij een bank of bij een andere financiële instelling.

Bereken vooraf je lening

Door echter een berekening te maken van een lening die je op het oog hebt, kun je inzicht krijgen in je financiële situatie en het maximale geldbedrag dat je kunt lenen. Helaas zullen er, ondanks de gemaakte berekening, niet altijd alle aspecten van een lening aan het licht gebracht worden. De globale berekening zal namelijk geen rekening houden met een aantal belangrijke aspecten bij een bepaalde aanbieder. Veel aanbieders van lening gaan bij een dergelijke berekening bijvoorbeeld uit van de meest gunstige situatie en een toereikend inkomen.

Inkomsten zijn essentieel

Ondanks dat je vaste inkomsten slechts één van de aspecten is waar een aanbieder van lening naar kijkt bij de beoordeling dien je deze zeker niet te onderschatten. Voor het afsluiten van een lening zal je inkomen namelijk erg bepalend zijn. Hoe hoger je vaste inkomsten zijn, hoe meer je in de regel kunt lenen. Dit wil overigens niet per definitie zeggen dat, wanneer je een hoog inkomen hebt, je ook een hoge lening af kunt sluiten. Een hoog inkomen in combinatie met veel vaste lasten zal er zeker toe leiden dat de maximale leensom naar beneden wordt bijgesteld.

In de regel bieden een hoog inkomen samen met geringe vaste lasten de meeste mogelijkheden bij het afsluiten van een lening. De kans dat je voldoende kredietwaardig bent om het geleende geld terug te betalen is dan immers een stuk groter dan wanneer je elke maand moeite hebt om de eindjes aan elkaar te knopen. Verder zal de hoogte van een lening ook afhangen van de leenvorm die je voorkeur heeft. Een aanvraag voor een hypothecaire lening zal bijvoorbeeld op een andere manier worden beoordeeld dan bijvoorbeeld een lening die je afsluit voor de aanschaf van een auto. Bij een hypotheek gaat het over een aanzienlijk hoger leenbedrag en zal de aanbieder meer financiële risico’s in willen dekken dan bij een relatief kleine lening.