Kan je geld lenen (eventueel zonder bank) met een uitkering?

Geld lenen als je alleen maar een uitkering ontvangt kan behoorlijk lastig zijn. Soms is het zelfs niet zo verstandig om, als je een uitkering ontvangt, geld te lenen. Er bestaat immers een zekere kans dat je deze niet terug kunt betalen met enkel een uitkering als inkomstenbron, Op deze manier kunnen de financiële problemen wellicht zelfs erger worden.

Met welke uitkeringen kun je geld lenen?

Geld lenen met een uitkering?

In principe maakt het geen verschil welke uitkering je ontvangt om geld te lenen Het maakt dus niet uit of je een werkloosheid, invaliditeits- of een andere uitkering ontvangt. De meeste uitkeringen betekenen immers bijna altijd dat je minder inkomsten hebt in vergelijking tot het salaris van een voltijdse baan. Banken zijn echter commerciële instellingen die dus winst willen halen uit een lening en vinden het vaak bezwaarlijk om iemand met een uitkering een lening te verstrekken.

Beslaglegging op uitkeringen

Voor banken is het dan ook essentieel dat je een lening ook daadwerkelijk terug kunt betalen. Op het moment dat je niet in staat bent om op tijd je schuld terug te betalen dan kan een bank eventueel beslag laten leggen op je uitkering. Uiteraard kan een dergelijk beslag ook op een slaris worden gelegd. In dergelijke gevallen kan een bank gelukkig nooit beslag laten leggen op heel je uitkering.

Indien je qua aflossing in gebreke blijft kan er op een gedeelte van de uitkering beslag worden gelegd. Bovendien zijn er enkele uitzonderingen op gemaakt en kan er in de meeste gevallen geen beslag worden gelegd op onderstaande uitkeringen:

  • een wezenuitkering,
  • een leefloon,
  • een tegemoetkoming voor mindervaliden,
  • kinderbijslag,
  • een inkomstengarantie voor ouderen,
  • financiële steun van een OCMW.

Bereken zelf de hoogte van een lening

In de regel kan een uitkering worden beschouwd als een gering inkomen en op het moment dat je een lening aan wilt gaan dan zul je je moeten bedenken dat er niet veel over zal blijven om nog van te leven. Bij een tijdelijke uitkering, of een snelle werkhervatting, dan dien je wel uit te gaan van de huidige situatie, maar kan een bank je soms toch een lening toewijzen.

Misschien kun je, als je van een uitkering leeft en wat extra geld nodig hebt, ook eens kijken of je geen spullen in huis hebt die je niet gebruikt maar die wel goed verkoopbaar zijn. Op die manier ruim je niet alleen de boel op, maar kun je ook de financiële schuldenlast laten krimpen.

Welke leenvormen zijn mogelijk met een uitkering?

Om geld bij een bank te kunnen lenen dien je inkomsten uit arbeid te verwerven. Bij een minder grote lening zal er uiteraard ook worden gekeken naar de hoogte van je uitkering, maar bijvoorbeeld een lening voor een auto afsluiten van 12.000 euro zal niet worden getolereerd. Dit geldt eveneens een hypothecaire lening voor de aanschaf van een nieuw huis.

Een minilening afsluiten met een uitkering

Indien je een uitkering hebt, zal het afsluiten van een zogenaamde minilening doorgaans geen problemen opleveren. In een heleboel gevallen worden zelfs mensen met een CKP codering geaccepteerd als zij een minilening aanvragen.

Een minilening kan weliswaar gemakkelijk worden afgesloten als je een uitkering hebt, maar je moet je ook bedenken dat deze leenvorm vaak relatief erg duur is. Op het eerste gezicht kan het verschil tussen de rente van bijvoorbeeld een minilening en een persoonlijke lening wel meevallen. Maar wanneer je de kosten op jaarbasis vergelijkt, zul je merken dat de kosten van een minilening toch een stuk hoger liggen.