Kiezen uit vaste rente of variabele rente

Een lening afsluiten is iets waar je goed bij na moet denken om te voorkomen dat je uiteindelijk te veel gaat betalen. De rente die een aanbieder over een lening in rekening brengt, zal dan ook een erg belangrijk aspect zijn om in het oog te houden. Banken en financiële instellingen die leningen aanbieden kunnen echter een vaste- of een variabele rente koppelen aan een bepaalde leenvorm.

Vaste- of een variabele rente?

In een heleboel gevallen lijkt een lening met een variabele rente goedkoper te zijn. Een lening waar een lage variabele rente is gekoppeld kan immers meer voordelen opleveren dan een leenvorm met een vaste rentevoet. Bij de meeste consumptieve leningen kun je zelf kiezen of je wilt lenen tegen een vaste- of een variabele rente. In beide gevallen dien je echter vooraf goed te kijken naar de verwachtingen ten aanzien van de rente gedurende de looptijd. Indien de verwachting is dat de rente gelijk zal blijven of kan gaan dalen dan zal een lening met een variabele rente waarschijnlijk het meeste voordeel op kunnen leveren. Je kiest echter beter voor een lening met een vaste rente zodra er een risico bestaat dat de rente gaat stijgen.

Voordelen van een lening met een vaste rente

Op het moment dat je een lening afsluit met een vaste rente dan heeft dat een aantal voordelen, zoals:

 • je loopt geen risico dat de rente verandert gedurende de looptijd van de lening,
 • je loopt geen risico dat er een restschuld wordt opgebouwd gedurende de looptijd van de lening,
 • je maandelijkse aflossingstermijn en de looptijd staan vast,
 • je hebt een vast aflossingsschema,
 • je kunt gedurende de looptijd geen geld opnemen,
 • tijdens de looptijd krijg je niet te maken met onverwachte veranderingen,
 • je weet vooraf precies wat je te wachten staat gedurende de looptijd.

Voordelen van een lening met een variabele rente

Maar ook als je kiest voor een lening met een variabele rente kan dit je een aantal voordelen opleveren, zoals:

 • je leent tegen een lager rentepercentage als je een lening afsluit met een variabele rente,
 • een lening met een variabele rente is veel flexibeler,
 • een lening met een variabele rente heeft eveneens een variabele looptijd,
 • bij een lening met een variabele rente kun je gedurende de looptijd extra geld terugbetalen, maar ook extra geld opnemen,
 • je neemt alleen een renterisico als er een stijging in de rente wordt verwacht gedurende de looptijd van de lening,
 • je hebt rentevoordeel als de rente gedurende de looptijd van de lening gaat dalen,
 • de looptijd van de lening wordt korter als er sprake is van een rentedaling gedurende de looptijd,
 • je kunt boetevrij de lening deels of volledig aflossen.

Wanneer lenen tegen een variabele- of een vaste rente?

Het is het meest voordelig om voor een lening met een variabele rente te kiezen als je:

 • gedurende de looptijd boetevrij af wilt aflossen,
 • gedurende de looptijd extra geld op wilt nemen,
 • een variabele looptijd geen probleem vindt,
 • bij het afsluiten van de lening gaat voor de laagste rente,
 • een kortlopende lening kiest,
 • kiest voor de meeste flexibiliteit.

Een lening met een vaste rente is echter een betere keuze als je:

 • de looptijd van de lening af wilt afstemmen op de tijd dat het leendoel meegaat,
 • niet van plan bent tussentijds extra af te lossen of op te nemen,
 • waarde hecht aan een vaste looptijd en een vast aflossingsschema,
 • geen rentewijzigingen wilt gedurende de looptijd van de lening.