Kredietscore

Op het ogenblik dat je bij een financiële instelling een zogenaamde minilening af wilt sluiten wordt er weliswaar geen CKP check uitgevoerd om je kredietwaardigheid vast te stellen, maar krijg je doorgaans wel te maken met een zogenaamde kredietscore. Omdat de termen kredietscore en CKP check vaak worden verward hebben we hieronder de verschillen voor je uiteengezet.

Wat is een kredietscore

Heb jij een kredietscore?

Heb jij een kredietscore?

Een kredietscore is een methode die door aanbieders van minileningen wordt gehanteerd om een inschatting te kunnen maken van je kredietwaardigheid. Met andere woorden: deze score zal een belangrijke rol spelen bij de bepaling van de mate waarin je geschikt wordt geacht het geleende geldbedrag binnen de afgesproken tijd terug te betalen.

In het bijzonder als je al een bestaande klant bent bij een bepaalde aanbieder zal een kredietscore van belang zijn. Dit neemt overigens niet weg dat ook nieuwe klanten met deze kredietscore geen rekening mee hoeven te houden. Nieuwe klanten weten dan weliswaar niet precies wat hun kredietscore zal zijn, maar desondanks zal deze bepalend zijn voor de hoogte van de lening die je eventueel af kunt sluiten.

Bereken de kredietscore als bestaande klant

Wanneer je bij een bepaalde aanbieder als eens eerder geld hebt geleend dan is het in de regel heel gemakkelijk om eerdere leningen te bekijken en een beoordeling te maken van je betrouwbaarheid bij het aflossen van het geleende geld. Op grond van een dergelijke beoordeling zal een aanbieder dan uiteindelijk tot een kredietscore komen.

Indien je nooit te maken hebt gehad met achterstanden in de betaling dan zal het afsluiten van een nieuwe lening meestal weinig problemen met zich meebrengen en zul je waarschijnlijk het maximaal toegestane bedrag kunnen lenen. Op het moment dat er zich in het verleden wel problemen met betrekking tot de aflossing voor hebben gedaan dan kun je dikwijls een lagere lening afsluiten, of wordt je aanvraag voor een lening door de aanbieder zelfs helemaal afgewezen.

Bereken de kredietscore als nieuwe klant

Op het moment dat je voor de eerste keer een minilening af wilt sluiten bij een bepaalde aanbieder dan zal deze naar andere criteria kijken dan wanneer je al een bestaande klant bent en geen betalingsproblemen hebt gehad in het verleden. Enkele criteria die bepalend zullen zijn voor de hoogte van je lening zijn:

  • je leeftijd,
  • je vaste inkomsten,
  • je woonplaats.

Aan de hand van je volledige profiel zal de aanbieder vervolgens een kredietscore berekenen en weet je wat het maximale bedrag zal zijn dat je kunt lenen.

Kredietscore is geen CKP check

Een kredietscore mag overigens niet verward worden met een CKP check. De kredietscore wordt namelijk vaak alleen gebruikt door financiële instellingen die niets met de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te maken hebben. Een kredietscore zal dus ook niet worden beïnvloed door een CKP codering. Voor de aanbieders van minileningen is een controle bij het CKP namelijk erg tijdrovend. Bovendien is een dergelijke kortlopende lening ook relatief laag en loopt de aanbieder slechts een beperkt financieel risico door je het geld te lenen. Pas wanneer je grotere leningen af wilt sluiten, zal je kredietwaardigheid echt een belangrijke rol gaan spelen.